VAAN Intervisie gaat van start

Begin 2016 hebben 50 VAAN-leden de opleiding tot intervisiegespreksleider voltooid. Het is nu aan hen om intervisiebijeenkomsten te organiseren voor de overige VAAN-leden.

Wat is intervisie?
Intervisie is bewust veranderen. Het is een vorm van deskundigheid waarbij professionals een beroep doen op hun collega’s of vakgenoten om inzicht te krijgen in werk-gerelateerde vraagstukken. In een vaste groep deelnemers wordt met een methode als leidraad en via het stellen van vragen een vraag van één van de deelnemers ontvouwd. De deelnemers dragen geen oplossingen aan, maar stimuleren de casusinbrenger door het stellen van helpende en prikkelende vragen om, vanuit zijn eigen oplossingsvermogen, zicht te krijgen op zijn eigen vraagstuk. Met dit inzicht worden door hem alternatieven voor nieuw handelen ontwikkeld. 
(“Praktijkboek Intervisie” van Monique Bellersen en Inez Kohlmann”).

Waarom intervisie?
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft aan VAAN het keurmerk specialisatieverenigingen uitgereikt. Het keurmerk heeft onder andere ten doel de kwaliteit en specialisatie in de advocatuur te bevorderen. De orde acht het van belang dat – naast juridische opleidingspunten – niet juridische opleidingspunten worden behaald door deelname aan vormen van gestructureerde feedback zoals intervisie. Ook VAAN onderkent het belang van deelname door haar leden aan intervisie-bijeenkomsten en wil de deelname van haar leden aan intervisie stimuleren en faciliteren. Daartoe heeft VAAN aan 50 van haar leden de mogelijkheid geboden om de opleiding tot intervisieleider te volgen met de bedoeling dat zij op hun beurt intervisie onder VAAN-leden gaan uitdragen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Een VAAN-intervisiegroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 VAAN-leden (exclusief de gespreksleider), niet zijnde kantoorgenoten. Een VAAN-intervisiebijeenkomst vindt plaats onder leiding van een VAAN-intervisiegespreksleider en duurt minimaal 2 uur en maximaal 4 uur. Afhankelijk van de duur van de bijeenkomst krijgen de deelnemers PO-(NOvA beroepsvaardigheids)punten (1 punt per uur intervisie). Om deelname aan de intervisiebijeenkomsten te stimuleren, is besloten dat 4 VAAN intervisiepunten meetellen voor de 16 jaarlijks door de VAAN-leden te behalen PO-punten.

Ieder VAAN-lid is zelf verantwoordelijk voor de formatie van zijn eigen VAAN-intervisiegroep en dient daartoe zo nodig zelf het initiatief te nemen.

Als u geïnteresseerd bent, dan kunt contact opnemen met één van de VAAN-intervisiegespreksleiders bij u in de buurt. Hun contactgegevens vindt u hieronder waar u ook de VAAN-intervisieregeling kunt vinden. Uiteraard kunt u zich voor vragen of nadere informatie ook wenden tot het VAAN-secretariaat (e-mail: secretariaat@vaan-arbeidsrecht.nl).

 

VAAN Intervisieregeling

Aanmeldingsformulier

Intervisieovereenkomst

Evaluatieformulier

Presentielijst

 

 


 

VAAN Opleiding Intervisie Gespreksleider van start gegaan

In november en december 2015 zijn vijftig VAAN leden gestart met de opleiding tot gespreksleider intervisie. Deze cursus is in januari 2016 afgesloten met een terugkomdag en is door de meeste deelnemers succesvol afgerond. Zij staan klaar om met intervisie aan de slag te gaan.

Wilt u deelnemen aan intervisie dan kunt u daartoe contact opnemen met een van de volgende gecertificeerde intervisie gespreksleiders.

 

voornaam tv achternaam kantoor plaats email telefoon
Eveline   Buyink Labour en Law Advocaten Amsterdam buyink@labourandlaw.nl 06-41236011
Jeroen   Dijkman E-LAW Advocatenkantoor Amsterdam jeroen@e-lawadvocaten.nl 020-8459308
Leonie   Dorrestein Cleerdin & Hamer Advocaten Amsterdam dorrestein@cleerdin-hamer.nl 020-6750756
Renzo ter Haseborg De Grave De Monnink Spliet Advocaten Amsterdam terhaseborg@gmsadvocaten.nl 06-27885860
Katja van Kranenburg-Hanspians CMS Derks Star Busmann Amsterdam katja.vankranenburg@cms-dsb.com 020-3016402 / 06-21584432
Job van der Pijl DingemansVanderKind Advocaten Amsterdam job@dvdk.nl 020-3446454
Florence van Rossum Advocatenkantoor Van Rossum Guyon Amsterdam florence@vrglaw.com 020-3205054
Sanne van Ruitenbeek Pallas Advocaten Amsterdam sanne.van.ruitenbeek@pallas.nl 020-4709364
Anita   Verbeek Citius Advocaten Amsterdam verbeek@citiusadvocaten.nl 020-7600030
Joost   Bruins Stelvio Advocaten Mediators Arnhem bruins@stelvioadvocaten.nl 06-55785606
Marion   Arends LM Advocaten Assen arends@lmadvocaten.nl 0592-200003
Emerens van Dijk Bierens van Boven Advocaten Assen vandijk@bierensvanboven.nl 0592-311001
Laila   Simonis-de Graaff LSG Legal Advocatuur Breda info@lsglegal.nl 076-5606560
Mark van der Schoor Holla Advocaten Den Bosch m.vanderschoor@holla.nl 073-6161174
Carola   Jansen Legal Balance Den Haag c.jansen@legalbalance.nl 06-42150622
Jan Willem   Loman ReulingSchutte Amsterdam janwillemloman@reulingschutte.nl 020-8203400
Albert   Kluwen De Koning Advocaten Dordrecht a.kluwen@dekoningadvocaten.nl 078-6300000
Henriette   Meerman Ten Holter/Noordam Advocaten Dordrecht meerman@tenholternoordam.nl 078-6331111
Marco   Swart Swart Legal Advocaten Eindhoven marco.swart@swart-legal.nl 040-3031945
Desiree   Witberg Witberg Hoorn Advocaten Eindhoven desiree@witberghoorn.nl 040-2155240
Monique van Roosmalen Van Roosmalen van der Lubbe Emmen vanroosmalen@vrvdl-advocaten.nl 0591-656969
Margreet   Bos-Steenbergen Van Riessen Advocaten Gouda m.bos@vanriessenadvocaten.nl 0182-541444
Peter   Yspeert Dommerholt Advocaten Groningen phf.yspeert@dommerholt.nl 06-54708496
Emke   Vreugdenhil Reijnders Vreugdenhil Advocaten Haarlem vreugdenhil@rvadvocaten.nl 085-4011520
Julia van der Woude Bongers Van der Woude Advocaten Haarlem vanderwoude@bvdw-advocaten.nl 06-11012236
Bianca   Metsemakers-de Jong EMR Advocaten Utrecht b.metsemakers@emradvocaten.nl 06-24867984
Rianne   Tazelaar Beks & Beks Advocaten Hilversum ajg.tazelaar@beks.nl 035-6722018
Bart   Orth Orth Legal Laren orth@orthlegal.nl 06-11916798
Jan   Bijlholt Alderse Baas Advocaten Joure jbijlholt@aldersebaas.nl 0513 415655
Martin   Horst ADT Advocaten Landsmeer horst@adtadvocaten.nl 020-4823141
Ralph van den Hoek Janssen, Ohlenroth & Partners Leiden vandenhoek@advocatenkantoor.nl 071-5148181
Andreas   Meuwissen Kantoor Mr. Meuwissen Maasbracht meuwissen.advocaat@hetnet.nl 0475-350888
Maruca   Overdijk Boels Zanders Maastricht Overdijk@boelszanders.nl 088-3040166
Nancy   Viellevoye-Geers Viellevoye Business Mediation Oosterbeek nancy@viellevoye.nu  06-11012901
Miki   Krau Mikipedia Advocatuur Ouderkerk a/d Amstel info@mikipedia-advocatuur.nl 020-4721332
Ilma van Aalst 7 Laws of Persuasion Rotterdam ilmavanaalst@7lop.com 088-1771777
Tjeppe   Ettema Weijers Ettema Advocaten Rotterdam ettema@weijers-ettema.nl 010-3037850
Joop   Nijhuis Rischen & Nijhuis Rotterdam nijhuis@rischen-nijhuis.com 010-4332777
Rutger   Ploum Ploum Lodder Princen Rotterdam r.ploum@ploum.nl 06-22693315
Hein   Snijders De Jonge Advocaten Rotterdam snijders@dejongeadvocaten.nl 010-2140400
Dagmar   Vanickova Advocatenkantoor Vanickova Law Practice Rotterdam info@vanickova.com 010-2132272
Jolanda   Houben Houben Advocaat en Mediator Thorn info@advocaathouben.nl 06-22674325
Henny van den Hurk Gommer & Partners Pensioen Advocaten Tilburg hennyvandenhurk@gommeradvocaten.nl 013-5070740
Marjolijn van Deventer Reflex Advocaten  Utrecht mvdeventer@reflexadvocaten.nl 06-20037023
Igor   Janssen FERMM Advocaten Utrecht ijanssen@fermm.nl 030-8904780
Rian   Rijksen Rijksen & Plantenga Advocaten Utrecht jgm.rijksen@rijksenplantenga.nl 030-2769188
John   Vegter Bosselaar & Strengers Advocaten Utrecht j.vegter@bs-advocaten.nl 030-2347254
Annette   Wolters-van Soest Advocatenkantoor Wolters Rhenen wolters@advocatenkantoorwolters.nl 06-57561094
Anouk   Cordang Boels Zanders Venlo Cordang@boelszanders.nl 088-3040115
Annemarie   Beijderwellen-Wittekoek Nysingh Advocaten-Notarissen N.V. Zwolle annemarie.beijderwellen@nysingh.nl 038-4259203